Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 10 octombrie 2012 - S și Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Cauza C-457/12)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Reclamanți: S și Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Cealaltă parte în proces: G

Întrebările preliminare

1)    [...]

În împrejurări precum cele din cauza principală, un cetățean al unei țări terțe care este membru de familie al unui cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru al cărui resortisant este, dar care lucrează în alt stat membru pentru un angajator rezident în acest din urmă stat membru, poate să invoce un drept de ședere întemeiat pe dreptul Uniunii?

2)    [...]

În împrejurări precum cele din acțiunea principală, un cetățean al unui stat terț care este membru de familie al unui cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru al cărui resortisant este, dar care în vederea desfășurării activităților încredințate de angajatorul rezident în același stat membru se deplasează zilnic, dus și întors, în alt stat membru, poate să invoce un drept de ședere întemeiat pe dreptul Uniunii?

____________