Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgija) 27. maja 2021 – The Escape Center BVBA/Belgische Staat

(Zadeva C-330/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: The Escape Center BVBA

Tožena stranka: Belgische Staat

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 98(2) Direktive 2006/1121 v povezavi s Prilogo III, točka 14, te direktive razlagati tako, da spada pravica do uporabe športnih objektov v okvir nižje stopnje DDV le, če se pri tem ne nudi posamičnega ali skupinskega vodenja?

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).