Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale ordinario di Bologna (Ιταλία) στις 24 Μαρτίου 2022 – OV κατά Ministero dell’Interno - Unità Dublino

(Υπόθεση C-217/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale ordinario di Bologna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: OV

Καθού: Ministero dell’Interno - Unità Dublino

Προδικαστικό ερώτημα

Κατ’ ορθή ερμηνεία των άρθρων 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , και λαμβανομένου επίσης υπόψη του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ίδιου κανονισμού, δικαιούται ο προσφεύγων, ο οποίος άσκησε προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων του αιτούντος κράτους μέλους κατά της απόφασης μεταφοράς που εξέδωσε η Μονάδα Δουβλίνου του εν λόγω κράτους μέλους, στο πλαίσιο διαδικασίας εκ νέου ανάληψης κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, να προβάλει την παράβαση, εκ μέρους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, της υποχρέωσης ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 ή της υποχρέωσης διενέργειας της προσωπικής συνέντευξης με τον προσφεύγοντα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ίδιου κανονισμού και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιες είναι οι συνέπειες της εν λόγω παράβασης;1

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ 2013, L 180, σ. 31.).