Language of document : ECLI:EU:T:2020:78


 


 Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 3. března 2020 – Junqueras i Vies v. Parlament

(Věc T24/20 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Institucionální právo – Poslanci Evropského parlamentu – Ztráta mandátu – Poslanecká imunita – Návrh na předběžné opatření – Částečná nepřípustnost – Neexistence fumus boni juris“

1.      Řízení o předběžných opatřeních – Podmínky přípustnosti – Právní zájem na zahájení řízení – Návrh na odklad vykonatelnosti zamítavého administrativního rozhodnutí – Neexistence rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity jednoho z jeho členů – Odklad, který nemůže změnit postavení navrhovatele – Neexistence právního zájmu na zahájení řízení

(Článek 278 SFEU)

(viz body 25, 29, 30)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Předběžná opatření – Opatření neslučitelná s rozdělením pravomocí mezi orgány – Návrh na uložení příkazu orgánu – Nepřípustnost

(Článek 266 SFEU)

(viz bod 34)

3.      Řízení o předběžných opatřeních – Pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních – Vydávání příkazů určených třetím osobám – Meze

(Články 278 a 279 SFEU)

(viz bod 37)

4.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky nařízení – Fumus boni juris – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Kumulativní charakter – Zvážení všech dotčených zájmů – Pořadí přezkumu a způsob ověřování – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních

(Článek 256 odst. 1 a články 278 a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4)

(viz body 40–43)

5.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky nařízení – Fumus boni juris – Prima facie posouzení žalobních důvodů uvedených na podporu hlavní žaloby – Žalobní důvody, které jsou prima facie neopodstatněné

(Článek 256 odst. 1 a články 278 a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, článek 156)

(viz body 46, 47, 65, 68, 72, 75, 76)

Předmět

Návrh podaný na základě článků 278 a 279 SFEU a znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Parlamentu ze dne 13. ledna 2020, kterým se konstatuje uprázdnění mandátu žalobce od 3. ledna 2020, a zamítnutí žádosti o přijetí naléhavých opatření na ochranu jeho poslanecké imunity podané dne 20. prosince 2019.

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.