Language of document : ECLI:EU:T:2020:78


 


 Beschikking van de vicepresident van het Gerecht van 3 maart 2020 – Junqueras i Vies/Parlement

(Zaak T24/20 R)

„Kort geding – Institutioneel recht – Leden van het Parlement – Vervallen van het mandaat – Parlementaire immuniteit – Verzoek om voorlopige maatregelen – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid – Geen fumus boni juris”

1.      Kort geding – Voorwaarden voor ontvankelijkheid – Procesbelang – Verzoek strekkende tot opschorting van de tenuitvoerlegging van een negatief administratief besluit – Geen besluit van het Europees Parlement inzake een verzoek om de immuniteit van een van zijn leden te verdedigen – Opschorting die de situatie van verzoeker niet kan wijzigen – Geen procesbelang

(Art. 278 VWEU)

(zie punten 25, 29, 30)

2.      Kort geding – Voorlopige maatregelen – Maatregelen die onverenigbaar zijn met de bevoegdheidsverdeling onder de instellingen – Verzoek strekkende tot een bevel aan een instelling – Niet-ontvankelijkheid

(Art. 266 VWEU)

(zie punt 34)

3.      Kort geding – Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Bevelen aan derden – Grenzen

(Art. 278 en 279 VWEU)

(zie punt 37)

4.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – Fumus boni juris – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Cumulatieve voorwaarden – Afweging van alle betrokken belangen – Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter in kort geding

(Art. 256, lid 1, 278 en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 156, lid 4)

(zie punten 4043)

5.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – Fumus boni juris – Onderzoek prima facie van de middelen aangevoerd ter ondersteuning van het beroep in de hoofdzaak – Middelen prima facie ongegrond

(Art. 256, lid 1, 278 en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 156)

(zie punten 46, 47, 65, 68, 72, 75, 76)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU met name strekkende tot opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van het Parlement van 13 januari 2020 waarbij is vastgesteld dat de zetel van verzoeker met ingang van 3 januari 2020 vacant is en van de verwerping van het op 20 december 2019 ingediende dringende verzoek om bescherming van zijn parlementaire immuniteit

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.