Language of document :

Üldkohtu 15. detsembri 2020. aasta määrus – Junqueras i Vies versus parlament

(kohtuasi T-24/20)1

(Tühistamishagi – Institutsiooniõigus – Parlamendiliige – Privileegid ja immuniteedid – Euroopa Parlamendi presidendi teadaanne Euroopa Parlamendi liikme ametikoha vabaksjäämise kohta – Taotlus võtta kiireloomulised meetmed Euroopa Parlamendi liikme immuniteedi maksmapanemiseks – Akt, mille peale ei saa hagi esitada – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Van den Eynde Adroer)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: F. Drexler, N. Görlitz ja C. Burgos)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks järeldus, et hageja ametikoht on alates 3. jaanuarist 2020 vabaks jäänud, millest parlamendi president teatas 13. jaanuari 2020. aasta täiskogu istungil, ning teiseks see, kui parlament jättis väidetavalt rahuldamata taotluse võtta kiireloomuliselt meetmed hageja puutumatuse maksmapanemiseks, mille Euroopa Parlamendi liige Diana Riba i Giner esitas parlamendi kodukorra artikli 8 alusel 20. detsembril 2019 hageja nimel.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Hispaania Kuningriigi menetlusse astumise avalduse kohta otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

Mõista kohtukulud, sealhulgas kohtuasjas T-24/20 R tekkinud kohtukulud välja Oriol Junqueras i Viesilt.

Jätta Hispaania Kuningriigi menetlusse astumisega seotud kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 68, 2.3.2020.