Language of document :

2020 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Junqueras i Vies / Parlamentas

(Byla T-24/20)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – Institucinė teisė – Parlamento narys – Privilegijos ir imunitetai – Europos Parlamento pirmininko paskelbtas konstatavimo, kad Europos Parlamento nario vieta yra laisva, aktas – Prašymas nedelsiant imtis iniciatyvos patvirtinti Europos Parlamento nario imunitetą – Aktai, dėl kurių negalima pareikšti ieškinio – Nepriimtinumas)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Ispanija), atstovaujamas advokato A. Van den Eynde Adroer

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas F. Drexler, N. Görlitz ir C. Burgos

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, Parlamento pirmininko per 2020 m. sausio 13 d. plenarinį posėdį paskelbtą konstatavimo, kad ieškovo Parlamento nario vieta laisva nuo 2020 m. sausio 3 d., aktą ir, antra, prašymo nedelsiant imtis iniciatyvos patvirtinti ieškovo imunitetą, kurį 2019 m. gruodžio 20 d. pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnį ieškovo vardu pateikė Europos Parlamento narė D. Riba i Giner, tariamo atmetimo aktą

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

Nebereikia priimti sprendimo dėl Ispanijos Karalystės prašymo leisti įstoti į bylą.

Oriol Junqueras i Vies padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas nagrinėjant bylą T-24/20 R.

Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymu leisti įstoti į bylą.

____________

1 OL C 68, 2020 3 2.