Language of document :

29. mail 2008 esitatud hagi - Bernard versus Europol

(Kohtuasi F-54/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Marjorie Bernard (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Europoli otsus pikendada hageja lepingut ainult minimaalseks ajavahemikuks, st üksnes 9 kuu võrra.

Hageja nõuded

Tühistada 31. juuli 2007. aasta otsus pikendada hageja lepingut üksnes 1. juunini 2008 ning samuti otsus 29. veebruaril 2008 esitatud kaebuse kohta;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________