Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-4 ta' Lulju 2009 - De Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-56/08)

(Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Sistema konġunta ta' assigurazzjoni kontra l-mard - Kopertura primarja tat-tfal dipendenti mis-sistema komuni ta' assigurazzjoni kontra l-mard - Nuqqas ta' lment - Inammissibbiltà manifesta )

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: De Britto Patricio-Dias (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: L. Massaux, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, agents)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li tiċħad it-talba tar-rikorrent li jkun jista' jibbenefika mill-assigurazzjoni primarja għal uliedu.

Dispożittiv tad-digriet

Ir-rikors ta' J. De Britto Patricio-Dias huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli

J. De Britto Patricio-Dias huwa kkundannat għall-ispejjeż.

____________