Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 5.5.2010 - Bouillez ym. v. neuvosto

(Asia F-53/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2007 ylennyskierros - Oikeussuojan tarve - Ylentämispäätös - Ylennettyjen virkamiesten luettelo - Ansioiden vertailu - Vastuullisten tehtävien tasoa koskeva peruste - Vaatimus ylentämispäätösten kumoamiseksi - Intressivertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Väliintulijat: Eliza Niniou (Schaerbeek, Belgia) ja Maria-Béatrice Postiglione Branco (Kraainem, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja S. Woog, sittemmin asianajajat T. Bontinck, ja S. Greco)

ja

Euroopan unionin neuvoston virkamiehet Maria De Jesus Cabrita ja Marie-France Liegard (Bryssel, Belgia) (edustaja: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin asianajajat N. Lhoëst ja L. Delhaye)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen päätösten, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumoaminen.

Tuomiolauselma

Päätökset, joilla Euroopan unionin neuvosto jätti ylentämättä Bouillezin, Van Neyghemin ja Wagner-Leclercqin palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumotaan.

Bouillezin, Van Neyghemin ja Wagner-Leclercqin kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Väliintulijat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008, s. 35.