Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plénum) z 5. mája 2010 - Bouillez a i./Rada

(vec F-53/08)1

"Verejná služba - Úradníci - Povyšovanie - Povyšovanie za rok 2007 - Právny záujem na podaní žaloby - Rozhodnutie o povýšení - Zoznam povýšených úradníkov - Porovnanie zásluh - Kritérium úrovne vykonávaných úloh - Návrh na zrušenie rozhodnutia o povýšení - Vyváženosť záujmov"

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vincent Bouillez (Overijse, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Vedľajší účastníci konania: Eliza Niniou a Maria-Béatrice Postiglione Branco, bydliskom v Schaerbeeku (Belgicko) a v Kraaineme (Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a S. Woog, neskôr T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

a

Maria De Jesus Cabrita a Marie-France Liegard, úradníčky Rady Európskej únie, bydliskom v Bruseli (Belgicko), (v zastúpení: pôvodne N. Lhoëst, neskôr N. Lhoëst a L. Delhaye, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobcov do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia, ktorými Rada Európskej únie odmietla povýšiť V. Bouillez, K. Van Neyghem a I. Wagner-Leclercq do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2007, sa zrušujú.

2.    Zostávajúce žalobné návrhy V. Bouillez, K. Van Neyghem a I. Wagner-Leclercq sa zamietajú.

3.    Rada Európskej Únie je povinná nahradiť trovy konania.

4.    Vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 35.