Language of document :

2013 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje United Parcel Service prieš Komisiją

(Byla T-194/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių A. Ryan ir B. Graham bei advokatų W. Knibbeler ir P. Stamou

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą 2013 m. sausio 30 d. Europos Komisijos sprendimą C(2013) 431 (Comp/M.6570 - UPS /TNT Express), kuriuo UPS buvo uždrausta įsigyti, kaip ji planavo, TNT Express N.V., tiek, kiek juo draudžiama koncentracija, ir

priteisti iš atsakovės su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas, įskaitant į bylą galinčių įstoti šalių išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais ieškinio pagrindais.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad, vertindama tikėtiną koncentracijos poveikį kainoms, Komisija padarė teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą. Be to, iš esmės pakeitusi UPS pateiktą ekonometrinį modelį ir neišklausiusi UPS nuomonės arba tinkamai nepaaiškinusi padarytų pakeitimų, Komisija pažeidė pareigą motyvuoti ir UPS teisę į gynybą.

Antruoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad nustačiusi savavališką veiksmingumo pranašumų patikrinamumo kriterijų, Komisija padarė teisės klaidą ir nesilaikė teismų praktikoje nustatyto kriterijaus. Be to, nesuteikusi jokios reikšmės arba suteikusi nepakankamai reikšmės veiksmingumo pranašumams, kuriems ji iš esmės pritarė, Komisija padarė teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą. Galiausiai, pranašumų atmetimą pagrindusi prieštaravimais, kurių prieš tai ji nebuvo pareiškusi UPS, Komisija pažeidė UPS teisę į gynybą.

Trečiuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad, netinkamai taikiusi konkurencijos intensyvumo koncepciją, Komisija padarė teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą. Ji taip pat suklydo be konkrečių įrodymų priėjusi prie išvados, kad besijungiančio vieneto konkurentai prisidėtų prie galimo besijungiančio vieneto kainos augimo.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad, neleidusi susipažinti su svarbiais ir pateisinamaisiais įrodymais, Komisija pažeidė UPS teisę į gynybą. Be to, priėjusi prie išvados, kad konkurentai, kurie nekonkuruoja artimai, negalės plėstis taip, kad artimiausioje ateityje galėtų veiksmingai daryti spaudimą besijungiančiam vienetui, Komisija nenurodė motyvų, padarė teisės bei faktų klaidų ir akivaizdžią vertinimo klaidą.

Penktuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad, išnagrinėjusi klientų gebėjimą daryti spaudimą besijungiančiam vienetui, Komisija padarė teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą.

____________