Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2017 – United Parcel Service v. komissio

(Asia T-194/13)1

(Kilpailu – Yrityskeskittymät – Asetus (EY) N:o 139/2004 – Pienpakettien kansainväliset pikatoimituspalvelut ETA-alueella – UPS:n aikomus ostaa TNT Express – Päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Todennäköiset hintavaikutukset – Ekonometrinen analyysi – Puolustautumisoikeudet)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: aluksi A. Ryan, solicitor, ja B. Graham, solicitor, sekä asianajajat W. Knibbeler ja P. Stamou, sitten A. Ryan, W. Knibbeler ja P. Stamou sekä asianajajat A. Pliego Selie, F. Hoseinian ja P. van den Berg)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen ja H. Leupold, sitten T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan ja H. Leupold)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Yhdysvallat) (edustajat: aluksi F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, ja asianajaja Q. Azau, sitten F. Carlin, G. Bushell ja asianajaja N. Niejahr)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan kumoamaan yrityskeskittymän toteamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi 30.1.2013 annettu komission päätös C(2013) 431 (asia COMP/M.6570 – UPS/TNT Express)

Tuomiolauselma

Yrityskeskittymän toteamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi 30.1.2013 annettu komission päätös C(2013) 431 (asia COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan United Parcel Service, Inc:n oikeudenkäyntikulut.

FedEx Corp. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 147, 25.5.2013.