Language of document :

Presuda Općeg suda od 7. ožujka 2017. – United Parcel Service protiv Komisije

(predmet T-194/13)1

(„Tržišno natjecanje – Koncentracije – Uredba (EZ) br. 139/2004 – Usluge međunarodne hitne dostave malih paketa unutar EGP-a – Preuzimanje TNT Expressa od strane UPS-a – Odluka kojom se koncentracija proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem – Mogući učinci na cijenu – Ekonometrijska analiza – Prava obrane”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler i P. Stamou, odvjetnici, zatim A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian i P. van den Berg, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen i H. Leupold, zatim T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan i H. Leupold, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, i Q. Azau, odvjetnik, zatim F. Carlin, G. Bushell i N. Niejahr, odvjenik)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke Komisije C(2013) 431 od 30. siječnja 2013. o ocjenjivanju koncentracije nesukladnom s unutarnjim tržištem i djelovanjem Sporazuma o EGP-u (Predmet COMP/M.6570 – UPS/TNT Express).

Izreka

Poništava se odluka Komisije C(2013) 431 od 30. siječnja 2013. o ocjenjivanju koncentracije nesukladnom s unutarnjim tržištem i djelovanjem Sporazuma o EGP-u (Predmet COMP/M.6570 – UPS/TNT Express).

Nalaže se Europskoj komisiji snošenje vlastitih troškova i troškova društva United Parcel Service, Inc.

Društvo FedEx Corp. snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 147, 25. 5. 2013.