Language of document :

A Törvényszék 2017. március 7-i ítélete – United Parcel Service kontra Bizottság

(T-194/13. sz. ügy)1

(„Verseny – Összefonódások – 139/2004/EK rendelet – A kiscsomagok EGT-n belüli nemzetközi expressz kézbesítési szolgáltatásai – A TNT Expressnek az UPS által történő felvásárlása – Az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Az árra gyakorolt valószínű hatások – Ökonometriai elemzés – Védelemhez való jog”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: United Parcel Service, Inc. (Atlanta [Georgia, Egyesült Államok]) (képviselők kezdetben: A. Ryan és B. Graham solicitors, W. Knibbeler és P. Stamou ügyvédek, később: M. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian és P. van den Berg ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen és H. Leupold, később: T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan és H. Leupold meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: FedEx Corp. (Memphis [Tennessee, Egyesült Államok]) (képviselők kezdetben: F. Carlin barrister, M. G. Bushell solicitor és Q. Azau ügyvéd, később: F. Carlin, G. Bushell és N. Niejahr ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-Megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetetlennek nyilvánításáról (COMP/M.6570 – UPS/TNT Express ügy) szóló, 2013. január 30-i C(2013) 431 bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az összefonódást a közös piaccal és az EGT-Megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetetlennek nyilvánító, 2013. január 30-i C(2013) 431 bizottsági határozatot (COMP/M.6570 – UPS/TNT Express ügy) megsemmisíti.

A Törvényszék az Európai Bizottságot saját költségein kívül a United Parcel Service, Inc. költségeinek viselésére is kötelezi.

A FedEx maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 147., 2013.5.25.