Language of document :

Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Marzu 2017 – United Parcel Service vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-194/13)1

[“Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Regolament (KE) Nru 139/2004 – Servizzi internazzjonali ta’ distribuzzjoni espressa ta’ pakketti żgħar fiż-ŻEE – Akkwist ta’ TNT Espressa minn UPS – Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern – Effetti probabbli fuq il-prezz – Analiżi ekonometriku – Drittijiet tad-difiża ”]

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: inizjalment A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler u P. Stamou, avukati, sussegwentement minn A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian u P. van den Berg, avukati)

Konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen u H. Leupold, sussegwentement minn T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan u H. Leupold, aġenti)

Parti intervenjenti insostenn tal-parti konvenuta : FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: inizjalment F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, u Q. Azau, avukat, sussegwentement F. Carlin, G. Bushell u N. Niejahr, avukat)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013) 431, tat-30 ta’ Jannar 2013, li tiddikjara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern u mal-funzjonament tal-ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/M.6570 – UPS/TNT Express).

Dispożittiv

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013) 431, tat-30 ta’ Jannar 2013, li tiddikajara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern u mal-funzjonament tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/M.6570 – UPS/TNT Espressa), hija annullata.

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk ta’ United Parcel Servizz, Inc.

FedEx Corp. għandha tbati l-ispejjeż proprji tagħha.

____________

1  ĠU C 147, 25.5.2013.