Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2017 – United Parcel Service/Komisija

(Zadeva T-194/13)1

(Konkurenca – Koncentracije – Uredba (ES) št. 139/2004 – Mednarodne storitve hitre dostave majhnih paketov v EGP – Prevzem družbe TNT Express od družbe UPS – Sklep o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom – Verjetni učinki na cene – Ekonometrična analiza – Pravica do obrambe)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Združene države) (zastopniki: sprva A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler in P. Stamou, odvetnika, nato A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian in P. van den Berg, odvetniki)

Tožena stranka: Evrpska komisija (zastopniki: sprva T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen in H. Leupold, nato T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan in H. Leupold, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke : FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Združene države Amerike) (zastopniki: sprva F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, in Q. Azau, odvetnik, nato F. Carlin, G. Bushell in N. Niejahr, odvetnik)

Predmet

Predlog na temelju člena 263 PDEU, s katerim se zahteva razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2013) 431 z dne 30. januarja 2013 o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (zadeva COMP/M.6570 – UPS/TNT Express)

Izrek

Sklep Komisije C(2013) 431 z dne 30. januarja 2013 o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (zadeva COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) se razglasi za ničen.

Evropska komisija poleg svojih stroškov nosi stroške družbe United Parcel Service, Inc.

Družba FedEx Corp. nosi svoje stroške.

____________

1     UL C 147, 25.5.2013.