Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgerichts Düsseldorf (Německo) dne 26. ledna 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG v. Verbraucherzentrale NRW eV

(Věc C-40/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci/ Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v odvolacím řízení: Fashion ID GmbH & Co.KG

Odpůrce v odvolacím řízení: Verbraucherzentrale NRW eV

Vedlejší účastníci řízení: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Předběžné otázky

1.    Brání ustanovení článků 22, 23 a 24 směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1 vnitrostátní právní úpravě, která vedle intervenčních pravomocí orgánů pro ochranu údajů a možností dotčené strany v oblasti soudního přezkumu přiznává veřejně prospěšným sdružením na ochranu zájmů spotřebitelů pravomoc zahájit v případě porušování těchto zájmů postup proti jejich porušovateli?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2.    Je v takovém případě, o jaký se jedná v projednávané věci, kdy určitá osoba začlení do své webové stránky programový kód, v jehož důsledku je prohlížeč uživatele instruován, aby žádal obsahy od třetí osoby a za tímto účelem předával této třetí osobě osobní údaje, osoba, která tento programový kód začlenila do své webové stránky, „správcem“ ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, i když tato osoba sama nemůže toto zpracování údajů ovlivnit?

3.    V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Musí být čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vykládán v tom smyslu, že odpovědnost je v něm upravena s konečnou platností tak, že brání občanskoprávnímu řízení s třetí osobou, která sice není „správcem“, ale zapříčinila důvod zpracování údajů, které nemůže ovlivnit?

4.    Co lze v situaci, jaká nastala v projednávané věci, považovat v souvislosti s čl. 7 písm. f) směrnice 95/46/ES za oprávněné zájmy? Je to zájem na vkládání obsahů poskytnutých třetí osobou, nebo zájem této třetí osoby??

5.    Komu musí být v situaci, jaká nastala v projednávané věci, poskytnut souhlas podle čl. 7 písm. a) a čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES?

6.    Týká se povinnost poskytnutí informací, kterou stanoví článek 10 směrnice 95/46/ES, v situaci, jaká nastala v projednávané věci, i provozovatele webové stránky, který do ní začlenil předmětný obsah poskytnutý třetí osobou a zapříčinil tak důvod ke zpracování osobních údajů touto třetí osobou?

____________

1 Úř. věst. L 281,s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355.