Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. siječnja 2017. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Fashion ID GmbH & Co.KG protiv Verbraucherzentrale NRW eV

(predmet C-40/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fashion ID GmbH & Co.KG

Tuženik: Verbraucherzentrale NRW eV

Druga stranka u postupku: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se uređenju u člancima 22., 23. i 24. Direktive 95/46/EZ od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka1 nacionalni propis koji, pored ovlasti intervencije koje imaju tijela za zaštitu osobnih podataka i mogućnosti pravnih lijekova dotičnih osoba, u slučajevima povrede ovlašćuju neprofitna udruženja za zaštitu interesa potrošača da pokrenu postupak protiv osobe koja je počinila povredu?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

2.    Je li u slučaju kao što je ovaj, u kojem je netko uključio programski kod u svoju internetsku stranicu, zbog kojeg korisnikov preglednik zahtijeva sadržaj od treće osobe i u tu svrhu prosljeđuje osobne podatke trećoj osobi, onaj tko je unio podatke „nadzornik” u smislu članka 2. točke (d) Direktive 95/46/EZ od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kada on sam ne može utjecati na tu obradu podataka?

3.    U slučaju negativnog odgovora na drugo pitanje: treba li članak 2. točku (d) Direktive 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka tumačiti na način da iscrpno uređuje odgovornost na način da se protivi građanskopravnim zahtjevima protiv treće osobe koja, iako nije „nadzornik”, ipak uzrokuje postupak obrade, a da na to nema utjecaja?

4.    Čiji „zakoniti interes” treba uzeti u obzir prilikom odvagivanja prema članku 7. točki (f) Direktive 95/46/EZ u okolnostima kao u predmetnom slučaju? Interes uključivanja sadržaja trećih osoba ili interes trećih osoba?

5.    Kome se mora dati suglasnost iz članka 7. točke (a) i članka 2. točke (h) Direktive 95/46/EZ u okolnostima kao u predmetnom slučaju?

6.    Odnosi li se obveza davanja podataka iz članka 10. Direktive 95/46/EZ u situaciji kao u predmetnom slučaju i na upravitelja internetske stranice, koji je uključio sadržaj treće osobe i tako prouzročio postupak obrade osobnih podataka od strane treće osobe?

____________

1 SL L 281, str. 31. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)