Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) la 28 iunie 2016 – UAB „Gelvora“/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Cauza C-375/16)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Gelvora“

Pârât: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Întrebările preliminare

Raportul juridic dintre o societate care a dobândit un drept de creanță ca urmare a încheierii unui contract de cesiune de creanță și o persoană fizică a cărei datorie își are temeiul într-un contract de credit pentru consum, în cazul în care societatea desfășoară activități de recuperare a creanței, intră în domeniul de aplicare al Directivei 2005/29/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, termenul „produs” utilizat la articolul 2 alineatul (c) din directivă include activitățile desfășurate în cadrul exercitării dreptului de recuperare a creanței dobândit ca urmare a încheierii unui contract de cesiune de creanță în contextul recuperării creanței de la o persoană fizică a cărei datorie își are temeiul într-un contract de credit pentru consum încheiat de aceasta din urmă cu creditorul inițial?

Raportul juridic dintre o societate care a dobândit un drept de creanță ca urmare a încheierii unui contract de cesiune creanță și o persoană fizică a cărei datorie își are în temeiul într-un contract de credit pentru consum, a intrat deja în puterea lucrului judecat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și a fost încredințată executorului judecătoresc în vederea executării, în cazul în care societatea desfășoară în paralel activități de recuperare a creanței, intră în domeniul de aplicare al [D]irectivei [2005/29]?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a treia întrebare, termenul „produs” utilizat la articolul 2 alineatul (c) din [D]irectiv[a] [2005/29] include activitățile desfășurate în cadrul exercitării dreptului de creanță dobândit ca urmare a încheierii unui contract de cesiune de creanță în contextul recuperării debitului de la o persoană fizică a cărei datorie își are temeiul într-un contract de credit pentru consum încheiat de aceasta din urmă cu creditorul inițial, a intrat în puterea lucrului judecat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și a fost încredințată executorului judecătoresc în vederea executării?

____________

1 JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260.