Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

C357/16. sz. ügy

„Gelvora” UAB

kontra

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – 2005/29/EK irányelv – Hatály – Adósságbeszedő társaság – Fogyasztói hitel – Követelés engedményezése – A társaság és az adós közötti jogviszony jellege – A 2. cikk c) pontja – A »termék« fogalma – A bírósági végrehajtó eljárásával párhuzamosan foganatosított adósságbeszedés iránti intézkedések”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (tizedik tanács), 2017. július 20.

Fogyasztóvédelem – Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai – 2005/29 irányelv – Hatály – Valamely fogyasztóihitelszerződés nem teljesítő adósának adósságbeszedő társaságra engedményezett tartozása – E társaság és a nem teljesítő adós közötti jogviszony – Bennfoglaltság – A termék fogalma – A bírósági végrehajtó eljárásával párhuzamosan e társaság által foganatosított adósságbeszedési intézkedések – Bennfoglaltság

(2005/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, c) pont)

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11‑i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) úgy kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozik az adósságbeszedéssel foglalkozó társaság és a valamely fogyasztóihitel‑szerződés olyan nem teljesítő adósa közötti jogviszony, akinek a tartozását e társaság javára engedményezték. Az ilyen társaság által a követelésének beszedése érdekében alkalmazott gyakorlatok az ezen irányelv 2. cikkének c) pontja szerinti „termék” fogalmába tartoznak. E tekintetben nem bír jelentőséggel az a körülmény, hogy a tartozás fennállását bírósági határozat is megerősítette, és e határozatot végrehajtás céljából bírósági végrehajtónak adták át.

Ugyanis, azon kívül, hogy az ilyen intézkedéseknek a hivatalos, végrehajtó által lefolytatott végrehajtási eljárással párhuzamos foganatosítása alkalmas az adós megtévesztésére a vele szemben alkalmazott eljárás jellegét illetően, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv által biztosított fogyasztóvédelem hatékony érvényesülése megköveteli, hogy a kereskedő, aki úgy döntött, hogy a tartozások beszedése érdekében önállóan jár el, ezen irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozzon azon intézkedések tekintetében, amelyeket a végrehajtási eljárással párhuzamosan saját maga foganatosít.

(vö. 30., 31. pont és a rendelkező rész)