Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Zadeva C357/16

„Gelvora“ UAB

proti

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

„Predhodno odločanje – Nepoštene poslovne prakse – Direktiva 2005/29/ES – Področje uporabe – Družba za izterjavo dolga – Potrošniško posojilo – Prenehanje terjatve – Narava pravnega razmerja med družbo in dolžnikom – Člen 2(c) – Pojem „izdelek“ – Ukrepi za izterjavo, uporabljeni vzporedno z intervencijo sodnega izvršitelja“

Povzetek – Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. julija 2017

Varstvo potrošnikov – Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov – Direktiva 2005/29 – Področje uporabe – Dolg dolžnika, ki ne izpolnjuje obveznosti iz potrošniške posojilne pogodbe, ki je bil odstopljen družbi za izterjavo dolgov – Pravno razmerje med to družbo in dolžnikom, ki ne izpolnjuje obveznosti – Vključitev – Pojem izdelka – Ukrepi za izterjavo, uporabljeni vzporedno z intervencijo sodnega izvršitelja – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29, člen 2(c))

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) je treba razlagati tako, da pravno razmerje med družbo za izterjavo dolgov in dolžnikom, ki ne izpolnjuje obveznosti iz potrošniške posojilne pogodbe in čigar dolg je bil odstopljen tej družbi, spada na njeno področje uporabe. Pojem „izdelek“ iz člena 2(c) te direktive zajema prakse, ki jih taka družba uporablja za izterjavo dolgov. V zvezi s tem to, da je bil dolg potrjen s sodno odločbo in da je bila ta odločba predložena sodnemu izvršitelju za izvršitev, nima vpliva.

Poleg tega, da uporaba takih ukrepov vzporedno z uradnim postopkom izvršbe, ki ga izvede sodni izvršitelj, lahko dolžnika zmede glede narave postopka, ki je uporabljen proti njemu, polni učinek varstva, ki ga Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah zagotavlja potrošniku, namreč zahteva, da za trgovca, ki se je v zvezi z izterjavo dolgov odločil ravnati neodvisno, veljajo določbe te direktive v zvezi za ukrepi, ki jih sam sprejme vzporedno s postopkom izvršbe.

(Glej točki 30 in 31 ter izrek.)