Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2021. uputio Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Španjolska) – AD i dr./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV i DAF Trucks Deutschland GmbH

(predmet C-163/21)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: AD i dr.

Tuženici: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV i DAF Trucks Deutschland GmbH

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. stavak 1. Direktive 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije1 tumačiti na način da se otkrivanje relevantnih dokaza odnosi samo na već postojeće dokumente koji su pod kontrolom tuženika ili treće strane, ili, suprotno tomu, da članak 5. stavak 1. također uključuje mogućnost otkrivanja dokumenata koje stranka kojoj se upućuje zahtjev za informacije treba izraditi ex novo, objedinjavanjem ili razvrstavanjem informacija, znanja ili podataka koje posjeduje?

____________

1 SL 2014., L 349, str. 1.