Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hof van Cassatie (Βέλγιο) στις 5 Ιουλίου 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Υπόθεση C-410/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hof van Cassatie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείοντες: FU, DRV Intertrans BV

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 987/20091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας την έννοια ότι:

στις περιπτώσεις που οι αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε πιστοποιητικά Α1, κατόπιν αιτήματος των αρχών του κράτους μέλους απασχόλησης για αναδρομική ανάκληση των ως άνω πιστοποιητικών, περιορίζονται στην προσωρινή ανάκληση αυτών και στη γνωστοποίηση ότι τα πιστοποιητικά δεν έχουν πλέον δεσμευτική ισχύ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της ποινικής διαδικασίας στο κράτος μέλος απασχόλησης, το δε κράτος μέλος που εξέδωσε τα πιστοποιητικά Α1 πρόκειται να λάβει οριστική απόφαση μόνον αφού ολοκληρωθεί με ισχύ δεδικασμένου η ανωτέρω ποινική διαδικασία, δεν ισχύει πλέον το απορρέον από τα πιστοποιητικά Α1 τεκμήριο ότι οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι έχουν υπαχθεί νομίμως στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ως άνω κράτους μέλους έκδοσης των πιστοποιητικών και τα εν λόγω πιστοποιητικά Α1 δεν είναι πλέον δεσμευτικά για τις αρχές του κράτους μέλους απασχόλησης,

εάν η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι αρνητική: δύνανται οι αρχές του κράτους μέλους απασχόλησης, υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου, να μη λάβουν υπόψη τα επίμαχα πιστοποιητικά Α1 λόγω απάτης;

Έχουν το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, περίπτωση i, του κανονισμού (ΕΚ) 883/20042 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, και το άρθρο 11, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1071/20093 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1072/20094 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, την έννοια ότι από το γεγονός ότι επιχείρηση που αποκτά άδεια οδικών μεταφορών σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 και συνεπώς πρέπει να έχει πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης στο κράτος μέλος αυτό, κατ’ ανάγκη συνάγεται ότι με τον τρόπο αυτόν καταδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει, όσον αφορά τον καθορισμό του εφαρμοστέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την έδρα της, κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι δεσμεύονται από τη διαπίστωση αυτή οι αρχές του κράτους μέλους απασχόλησης;

____________

1 ΕΕ 2009, L 284, σ. 1.

2 ΕΕ 2004, L 166, σ. 1.

3 ΕΕ 2009, L 300, σ. 51.

4 ΕΕ 2009, L 300, σ. 72.