Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 14. februārī - Wybranowski/Komisija

(lieta F-17/08)

Tiesvedības valoda - poļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andrzej Wybranowski, Varšava (Polija) (pārstāvis - Z. Wybranowski, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Grozījumi EPSO/AD/60/06 konkursa atlases komisijas 2007. gada 15. novembra lēmumā piešķirt prasītājam 20/50 punktus mutiskajā pārbaudījumā un līdz ar to neiekļaut viņu rezerves sarakstā, kā arī tās pašas atlases komisijas 2007. gada 20. decembra lēmumā nepaaugstināt iegūto punktu skaitu pēc mutiskā pārbaudījuma pārbaudes, ierakstot prasītāju rezerves sarakstā. Alternatīvi - minēto lēmumu atcelšana un lūgums likt atbildētājai un/vai konkursa atlases komisijai pieņemt jaunu lēmumu, iekļaujot prasītāju rezerves sarakstā

Prasītāja prasījumi:

grozīt EPSO/AD/60/06 konkursa atlases komisijas 2007. gada 15. novembra lēmumu piešķirt prasītājam 20/50 punktus mutiskajā pārbaudījumā un līdz ar to neiekļaut viņu rezerves sarakstā, kā arī tās pašas atlases komisijas 2007. gada 20. decembra lēmumu nepaaugstināt iegūto punktu skaitu pēc mutiskā pārbaudījuma pārbaudes, iekļaujot prasītāju rezerves sarakstā;

alternatīvi - atcelt minētos lēmumus un likt atbildētājai un vai konkursa atlases komisijai pieņemt jaunu lēmumu, iekļaujot prasītāju rezerves sarakstā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________