Language of document :

Žaloba podaná 14. februára 2008 - Wybranowski/Komisia

(vec F-17/08)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobca: Andrzej Wybranowski (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: Z. Wybranowski, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zmeniť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/60/06 z 15. novembra 2007, ktorým bolo žalobcovi na ústnej skúške pridelených 20 z 50 bodov, v dôsledku čoho nebol zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov, ako aj rozhodnutie tej istej výberovej komisie z 20. decembra 2007 o nezvýšení počtu pridelených bodov, tak aby bol žalobca zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov. Subsidiárne zrušiť uvedené rozhodnutia a zaviazať žalovanú a/alebo výberovú komisiu výberového konania na prijatie nového rozhodnutia, ktorým bude žalobca zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov

Návrhy žalobcu

zmeniť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/60/06 z 15. novembra 2007, ktorým bolo žalobcovi na ústnej skúške pridelených 20 z 50 bodov, v dôsledku čoho nebol zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov, ako aj rozhodnutie tej istej výberovej komisie z 20. decembra 2007 o nezvýšení počtu pridelených bodov, tak aby bol žalobca zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov,

alternatívne zrušiť uvedené rozhodnutia a zaviazať žalovanú a/alebo výberovú komisiu výberového konania na prijatie nového rozhodnutia, ktorým bude žalobca zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________