Language of document :

Talan väckt den 14 februari 2008 - Wybranowski mot kommissionen

(Mål F-17/08)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Andrzej Wybranowski (Warsava, Polen) (ombud: advokaten Z. Wybranowski)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ändring av beslut av den 15 november 2007 av uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AD/60/06 att tilldela sökanden 20/50 poäng vid det muntliga provet och således inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande, och av beslut av den 20 december 2007 av samma uttagningskommitté att inte höja antalet tilldelade poäng, efter kontroll av det muntliga provet, genom att uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande. I andra hand, ogiltigförklaring av de nämnda besluten och begäran att svaranden och/eller uttagningskommittén ska fatta ett nytt beslut om upptagande av sökanden i förteckningen över godkända sökande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ändra beslut av den 15 november 2007 av uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AD/60/06 att tilldela sökanden 20/50 poäng vid det muntliga provet och således inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande, och beslut av den 20 december 2007 av samma uttagningskommitté att inte höja antalet tilldelade poäng, efter kontroll av det muntliga provet, genom att uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande.

I andra hand, ogiltigförklara de nämnda besluten och förplikta svaranden och/eller uttagningskommittén att fatta ett nytt beslut om upptagande av sökanden i förteckningen över godkända sökande

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________