Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 25. aprila 2008 - Bennett in drugi proti UUNT

(Zadeva F-19/08)

(Javni uslužbenci - Postopek za izdajo začasne odredbe - Predlog za odlog izvršitve akta - Obvestilo o natečaju - Nujnost - Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Španija) in drugi (zastopnik: G. Vandersanden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), (zastopnika: I. de Medrano Caballero in E. Maurage, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za odlog izvršitve obvestil o natečajih OHIM/AD/02/07 in OHIM/AST/02/07 do odločitve o temelju, tako da tožečim strankam ne bi bilo treba sodelovati v teh natečajih, njihovih pogodb pa ne bi bilo mogoče odpovedati na podlagi tega, da niso vpisane na čakalne sezname.

Izrek sklepa

1.    Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.    Stroški se pridržijo.

____________