Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. září 2009 - Behmer v. Evropský parlament

(Věc F-16/08)1

"Úředníci - Postup přidělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu - Porušení povinnosti uvést odůvodnění - Odůvodnění uvedené v průběhu řízení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joachim Behmer (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: C. Burgos a R. Ignătescu, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byly žalobci přiděleny dva body za zásluhy za roky 2004 a 2006

Výrok rozsudku

V části, ve které žaloba směřuje proti rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. června 2007, kterým byly J. Behmerovi přiděleny dva body za zásluhy za roky 2004, o ní není namístě rozhodovat.

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. června 2007, kterým byly J. Behmerovi přiděleny dva body za zásluhy za rok 2006, se zrušuje.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených J. Behmerem.

J. Behmer ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 116, 9.5.2008, s. 32.