Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. septembra 2009 - Behmer proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-16/08)1

(Uradniki - Postopek za dodelitev točk za delovno uspešnost v Evropskem parlamentu - Kršitev obveznosti obrazložitve - Navedba obrazložitve v pritožbenem postopku)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: C. Burgos in R. Ignătescu, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero sta bili tožeči stranki za leti 2004 in 2006 dodeljeni dve točki za delovno uspešnost.

Izrek sodbe

Postopek se v delu, v katerem se tožba nanaša na odločbo Evropskega parlamenta z dne 4. junija 2007, s katero sta bili J. Behmerju dodeljeni dve točki za delovno uspešnosti v ocenjevalnem obdobju 2004, ustavi.

Odločba Evropskega parlamenta z dne 26. junija 2007 o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost J. Behmerju v ocenjevalnem obdobju 2006 se razglasi za nično.

Evropski parlament nosi svoje stroške in polovico stroškov J. Behmerja.

J. Behmer nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 32.