Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010. aasta otsus - Wybranowski versus komisjon

(kohtuasi F-17/08)1

(Avalik teenistus - Avalik konkurss - Reservnimekirja kandmata jätmine - Suulise katse hindamine - Konkursiteade EPSO/AD/60/06 - Põhjendamine - Konkursikomisjoni pädevus - Kandidaatide hindamine)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Andrzej Wybranowski (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat Z. Wybranowski)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann)

Ese

Nõue muuta või tühistada konkursi EPSO/AD/60/06 AD5 komisjoni otsus mitte kanda hagejat suulise katse tulemusel nimetatud konkursi reservnimekirja.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja A. Wybranowskilt.

____________

1 - ELT C 158, 21.6.2008, lk 25.