Language of document :

2010 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Švedijos Karalystė prieš Association de la presse internationale ASBL (API), Europos Komisiją (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) prieš Europos Komisiją (C-528/07), Europos Komisija prieš Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(Sujungtos bylos C-514/07 P, C-528/07 P ir C-532/07 P)1

(Apeliacinis skundas - Teisė susipažinti su institucijų dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - 4 straipsnio 2 dalies antra ir trečia įtraukos - Komisijos pareiškimai, pateikti vykstant procesui Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme - Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma leisti susipažinti)

Proceso kalba: anglų

Šalys

(C-514/07)

Apeliantė: Švedijos Karalystė, atstovaujama S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand ir K. Petkovska

Kitos proceso šalys: Association de la presse internationale ASBL (API), atstovaujama Rechtsanwälte S. Völcker ir Heithecker, advokato F. Louis, solisitoriaus C. O'Daly, Europos Komisija, atstovaujama C. Docksey, V. Kreuschitz ir P. Aalto

Apeliantės pusėje įstojusios į apeliacinį procesą šalys: Danijos Karalystė, atstovaujama B. Weis Fogh, Suomijos Respublika, atstovaujama J. Heliskoski

(C-528/07)

Apeliantė: Association de la presse internationale ASBL (API), atstovaujama Rechtsanwälte S. Völcker, advokato F. Louis, solisitoriaus C. O'Daly

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama C. Docksey, V. Kreuschitz ir P. Aalto

Atsakovės pusėje įstojusi į apeliacinį procesą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama E. Jenkinson ir S. Behzadi Spencer, padedamų baristerio J. Coppel

(C-532/07)

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama C. Docksey, V. Kreuschitz ir P. Aalto

Kita proceso šalis: Association de la presse internationale ASBL (API), atstovaujama Rechtsanwalt S. Völcker, advokato F. Louis, solisitoriaus C. O'Daly

Apeliantės pusėje įstojusi į apeliacinį procesą šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama E. Jenkinson ir S. Behzadi Spencer, padedamų baristerio J. Coppel

Dalykas

Apeliacinis skundas, pareikštas dėl 2007 m. rugsėjo 12 d. Pirmosios instancijos teismo (didžioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas iš dalies panaikino 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą atmesti apeliantės pateiktą prašymą leisti susipažinti su atsiliepimais, kuriuos Komisija pateikė konkrečiose Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo nagrinėjamose bylose.

Rezoliucinė dalis

Atmesti apeliacinius skundus.

Švedijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas bei Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu skundu byloje C-514/07 P.

Tarptautinės spaudos asociacija (Association de la presse internationale ASBL) (API) padengia savo bylinėjimosi išlaidas bei Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu skundu byloje C-528/07 P.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas bei Tarptautinės spaudos asociacijos (Association de la presse internacionale ASBL) (API) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu skundu byloje C-532/07 P.

Danijos Karalystė, Suomijos Respublika bei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniais skundais.

____________

1 - OL C 51, 2008 2 23. OL C 22, 2008 1 26. OL C 32 2009 2 7.