Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 september 2010 - Koninkrijk Zweden / Association de la presse internationale ASBL (API), Europese Commissie (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) / Europese Commissie (C-528/07), Europese Commissie / Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(Gevoegde zaken C-514/07 P, C-528/07 P en C-532/07 P)1

[Hogere voorziening - Recht op toegang tot documenten van instellingen - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Artikel 4, lid 2, tweede en derde streepje - Memories van Commissie in gerechtelijke procedures voor Hof en Gerecht - Besluit van Commissie om toegang te weigeren]

Procestaal: Engels

Partijen

(C-514/07)

Rekwirant: Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand en K. Petkovska, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Association de la presse internationale ASBL (API) (vertegenwoordigers: S. Völcker en J. Heithecker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, en C. O'Daly, solicitor), Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Docksey, V. Kreuschitz en P. Aalto, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partij: Koninkrijk Denemarken (vertegenwoordiger: B. Weis Fogh, gemachtigde), Republiek Finland (vertegenwoordiger: J. Heliskoski, gemachtigde)

(C-528/07)

Rekwirante: Association de la presse internationale ASBL (API) (vertegenwoordigers: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, en C. O'Daly, solicitor)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Docksey, V. Kreuschitz en P. Aalto, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: E. Jenkinson en S. Behzadi-Spencer, gemachtigden, en J. Coppel, barrister)

(C-532/07)

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Docksey, V. Kreuschitz en P. Aalto, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Association de la presse internationale ASBL (API) (vertegenwoordigers: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, en C. O'Daly, solicitor)

Interveniënt aan de zijde van verzoekende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: E. Jenkinson en S. Behzadi-Spencer, gemachtigden, en J. Coppel, barrister)

Voorwerp

Hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Grote kamer) van 12 september 2007 in zaak T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) / Commissie van de Europese Gemeenschappen, waarbij het Gerecht gedeeltelijk nietig heeft verklaard de beschikking van de Commissie van 20 november 2003 strekkende tot afwijzing van het door rekwirante gedane verzoek om toegang tot bepaalde memories die de Commissie heeft ingediend in het kader van bij het Hof en het Gerecht aanhangige procedures

Dictum

De hogere voorzieningen worden afgewezen.

Het Koninkrijk Zweden draagt zijn eigen kosten alsook die van de Europese Commissie in verband met de hogere voorziening in zaak C-514/07 P.

De Association de la presse internationale ASBL (API) draagt haar eigen kosten alsook die van de Europese Commissie in verband met de hogere voorziening in zaak C-528/07 P.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten alsook die van de Association de la presse internationale ASBL (API) in verband met de hogere voorziening in zaak C-532/07 P.

Het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland dragen hun eigen kosten in verband met de hogere voorzieningen.

____________

1 - PB C 51 van 23.2.2008. PB C 22 van 26.1.2008. PB C 32 van 7.2.2009.