Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 september 2010 - Konungariket Sverige mot Association de la presse internationale ASBL (API) och Europeiska kommissionen (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) mot Europeiska kommissionen (C-528/07), Europeiska kommissionen mot Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(Mål C-514/07 P, C-528/07 P och C-532/07 P )(1)

(Överklagande - Rätt till tillgång till institutionernas handlingar - HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=32001R1049&lg_dest=sv" Förordning (EG) nr 1049/2001- Artikel 4.2 andra och tredje strecksatserna - Inlagor som getts in av kommissionen i mål vid domstolen och förstainstansrätten - Kommissionens beslut att inte ge tillgång till dessa)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

(C-514/07)

Klagande: Konungariket Sverige (ombud: S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand och K. Petkovska)

Övriga parter i målet: Association de la presse internationale ASBL (API), (ombud : S. Völcker och Heithecker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor), Europeiska kommissionen (ombud: C. Docksey, V. Kreuschitz och P. Aalto)

Parter som har intervenerat till stöd för klaganden: Konungariket Danmark (ombud: B. Weis Fogh), Republiken Finland (ombud: J. Heliskoski)

(C-528/07)

Klagande: Association de la presse internationale ASBL (API) (ombud: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: C. Docksey, V. Kreuschitz och P. Aalto)

Parter som har intervenerat till stöd för motparten: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: E. Jenkinson och S. Behzadi-Spencer, och J. Coppel, barrister)

(C-532/07)

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Docksey, V. Kreuschitz och P. Aalto)

Övriga parter i målet: Association de la presse internationale ASBL (API) (ombud: S. Völcker , Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, C. O'Daly Solicitor)

Parter som har intervenerat till stöd för motparten: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: E. Jenkinson et S. Behzadi-Spencer, och J. Coppel, barrister)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (stora avdelningen) den 12 september 2007 i mål HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=62004A0036&lg_dest=sv" T-36/04, API mot kommissionen, varigenom förstainstansrätten i vissa delar ogiltigförklarade kommissionens beslut av den 20 november 2003 att avslå en ansökan från API om tillgång till kommissionens inlagor i vissa mål vid domstolen och förstainstansrätten.

Domslut

Överklagandena ogillas.

Konungariket Sverige ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader för överklagandet i mål C 514/07 P.

Association de la presse internationale ASBL (API) ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader för överklagandet i mål C 528/07 P.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Association de la presse internationale ASBL:s (API) rättegångskostnader för överklagandet i mål C 532/07 P.

Konungariket Danmark, Republiken Finland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina egna rättegångskostnader för överklagandet.

____________

1 - ) EUT C 51, 23.02.2008 EUT C 22, 26.01.2008 EUT C 32, 07.02.2009