Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.5.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-141/11)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa toimitettu kannekirjelmä – Asianajajan käsin tekemä allekirjoitus, joka poikkeaa kannekirjelmän kirjeitse toimitetussa alkuperäiskappaleessa olevasta allekirjoituksesta – Kanteen nostaminen myöhässä – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission implisiittinen päätös, jolla hylätään kantajan vaatimus saada maksu palkasta, joka on maksamatta syys-, loka-, marras- ja joulukuulta 2010 ja tammikuulta 2011.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 25.