Language of document :

23. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-141/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjon kaudne otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus, et talle tasutaks 2010. aasta septembrist detsembrini kulgenud ajavahemiku ja 2011. aasta jaanuari eest võlgnetav töötasu.

Hageja nõuded

tühistada kõik järgmised viis otsust, mille on teinud komisjon või mille vähemalt võib talle omistada ja millega on osaliselt või tervikuna tagasi lükatud hageja viie taotluse nõuded: 1a) Hageja poolt 5. oktoobril 2010 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõudeid tagasilükkav otsus; 1b) Hageja poolt 2. novembril 2010 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõudeid osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 1c) Hageja poolt 6. detsembril 2010 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõudeid osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 1d) Hageja poolt 3. jaanuaril 2011 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõudeid osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 1e) Hageja poolt 3. veebruaril 2011 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõudeid osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus;

tunnistada niivõrd, kui vaja, ex lege kehtetuks 28. veebruaril 2011 viitega Ares(2011)217354 registreeritud teade;

tühistada järgmised viis otsust, mille on teinud komisjon või mille vähemalt võib talle omistada ja millega on osaliselt või tervikuna tagasi lükatud hageja viis asjaomast kaebust: 3a) 5. oktoobril 2010 esitatud taotlust tagasilükkava otsuse peale esitatud 26. aprilli 2011. aasta kaebust tagasilükkav otsus; 3b) 23. mai 2011. aasta kaebust osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 3c) 20. juuni 2011. aasta kaebust osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 3d) 24. juuni 2011. aasta kaebust osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus; 3e) 23. juuli 2011. aasta kaebust osaliselt või tervikuna tagasilükkav otsus;

tühistada 8. augusti 2011. aasta teade HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139;

mõista kohtukulud välja kostjalt.