Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 22. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-139/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt OLAF ģenerāldirektora lēmumu par pēdējo prasītāja uzaicinājumu uz noklausīšanos iekšējās izmeklēšanas ietvaros, kurā tika arī norādīts, ka galīgais ziņojums par izmeklēšanu tiks pieņemts, pamatojoties tikai uz OLAF iegūto un analizēto informāciju, ja prasītājs neatsauksies uz šo aicinājumu, kā arī prasība atcelt vēstuli, ar kuru noraidīta viņa sūdzība

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 28. oktobra lēmumu;

atcelt 2011. gada 2. decembra vēstuli, kurā ietverts lēmums par 2011. gada 21. novembra sūdzību;

piešķirt prasītājam summu EUR 6000 apmērā kā zaudējumu kompensāciju;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.