Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2013 – Simpson/Rada

(vec F-142/11)1

(Verejná služba – Povýšenie – Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 9 po úspešnom absolvovaní výberového konania platovej triedy AD 9 – Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Erik Simpson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 9 po úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/113/07 „Vedúci oddelení (AD 9) v oblasti prekladu pre český, estónsky, maďarský, litovský, lotyšský, maltský, poľský, slovenský a slovinský jazyk“ a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Rozhodnutie Rady Európskej únie z 9. decembra sa zrušuje.2.    Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.3.    Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli E. Simpsonovi.