Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 12 december 2013 – Simpson mot rådet

(mål F-142/11)(1 )

(Personalmål – Befordran – Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD9 efter det att han klarat av uttagningsprovet avseende lönegrad AD 9 – Likabehandling)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Erik Simpson (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A.F. Jensen)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD9 efter det att han klarat av uttagningsprovet EPSO/AD/113/07 ”Enhetschefer (AD9) inom översättningsområdet för tjeckiska, estniska, ungerska, litauiska, lettiska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska” samt skadestånd.

Domslut

Beslutet av Europeiska unionens råd av den 9 december 2010 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Erik Simpsons rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 65, 3.3.2013, s. 26.