Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

24. lipnja 2016.

Predmet F‑142/11 RENV

Erik Simpson

protiv

Vijeća Europske unije

„Javna služba – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Dužnosnici – Prelazak u viši razred – Odluka da se tužitelja ne uvrsti u razred AD 9 nakon njegova uspjeha na otvorenom natječaju za razred AD 9 – Obveza obrazlaganja – Jednako postupanje – Očita pogreška u ocjeni – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba”

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom E. Simpson traži da se, s jedne strane, poništi odluka od 9. prosinca 2010. kojom je Vijeće Europske unije odbilo njegov zahtjev za prelazak u razred AD 9 nakon što je uspio na otvorenom natječaju EPSO/AD/113/07 organiziranom radi zapošljavanja načelnika odjela u razredu AD 9, među ostalim za estonski jezik u području prevođenja, i odluka od 7. listopada 2011. kojom se odbija njegova žalba, i da se, s druge strane, naloži Vijeću da nadoknadi pretrpljenu štetu kao i troškove.

Odluka:      Tužba se odbija. Erik Simpson snosi vlastite troškove iz predmeta F 142/11, T 130/14 P odnosno F 142/11 RENV i nalaže mu se snošenje troškova Vijeća Europske unije u predmetu F 142/11. Vijeće Europske unije snosi vlastite troškove u predmetima T 130/14 P i F 142/11 RENV.

Sažetak

Dužnosnici – Jednako postupanje – Pojam – Granice

Razlike u postupanju, opravdane na temelju objektivnog i razumnog kriterija, koje su proporcionalne cilju koji razlikovanje u pitanju slijedi, ne čine povredu načela jednakog postupanja. Među objektivnim i razumnim kriterijima koji mogu opravdati razliku u postupanju među službenicima nalazi se interes službe. Za odlučivanje o mjerama koje treba poduzeti u interesu službe uprava raspolaže širokom diskrecijskom ovlasti, tako da se sud Unije, u okviru svojeg nadzora poštovanja načela nediskriminacije, mora ograničiti na to da provjeri da predmetna institucija nije provela razlikovanje koje je arbitrarno ili očito protivno interesu službe.

(t. 46., 47.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda od 16. ožujka 2004., Afari/ESB, T‑11/03, EU:T:2004:77, t. 65.

Službenički sud: presude od 19. listopada 2006., De Smedt/Komisija, F‑59/05, EU:F:2006:105, t. 76.; od 23. siječnja 2007., Chassagne/Komisija, F‑43/05, EU:F:2007:14, t. 91., i od 25. veljače 2010., Pleijte/Komisija, F‑91/08, EU:F:2010:13, t. 58. i navedena sudska praksa