Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-85/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията жалбоподателят да не бъде повишен в степен AST 5 от 1 март 2009 г. в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията жалбоподателят да не бъде повишен в степен AST 5 от 1 март 2009 г. в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________