Language of document :

Acțiune introdusă la 29 august 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-85/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu îl promova pe reclamant la gradul AST 5 începând cu 1 martie 2009 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei de a nu îl promova pe reclamant la gradul AST 5 începând cu 1 martie 2009 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________