Language of document :

Tožba, vložena 29. avgusta 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-85/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AST 5 od 1. marca 2009 v napredovalnem obdobju 2009

Predloga tožeče stranke

Odločba Komisije o nenapredovanju tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2009 v naziv AST 5 od 1. marca 2009 naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________