Language of document :

Beroep ingesteld op 26 augustus 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-83/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/112/10 - Assistenten (AST 3) om verzoekster niet toe te laten tot de beoordelingstests

Conclusies van de verzoekende partij

Primair:

nietig verklaren het besluit van 17 mei 2011 waarbij verzoekster is uitgesloten van deelname aan de beoordelingstests van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/112/10 - Assistenten van de rang AST3;

dientengevolge, voor recht verklaren dat verzoekster opnieuw moet worden opgenomen in de bij dat vergelijkend onderzoek gestarte aanwervingsprocedure, zo nodig door nieuwe beoordelingstests te organiseren.

subsidiair, voor zover het primaire verzoek niet wordt ingewilligd, quod non, haar ter vergoeding van de materiële schade een bedrag betalen dat voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 20 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen arrest;

in elk geval, haar ter vergoeding van de immateriële schade een bedrag betalen dat voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 20 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen arrest;

de Commissie verwijzen in de kosten.

____________