Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. května 2013 – McCoy v. Výbor regionů

(Věc F-86/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Invalidní důchod – Článek 78 pátý pododstavec služebního řádu – Odmítnutí uznat původ invalidity v povolání“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Robert McCoy (Brusel, Belgie) (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie (zástupci: J. C. Cañoto Argüelles, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto uznat, že invalidita žalobce má původ v povolání ve smyslu čl. 78 odst. 5 služebního řádu

Výrok rozsudku

Rozhodnutí předsednictva Výboru regionů Evropské unie ze dne 10. září 2010, jímž bylo odmítnuto uznání nemoci R. McCoye, která způsobila jeho invaliditu, jako nemoci z povolání ve smyslu čl. 78 odst. 5 služebního řádu, se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Výbor regionů Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené R. McCoyem.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.11.2011, s. 42.