Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 6.12.2011 – Wendelboe v. komissio

(Asia F-85/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – Ylentämättä jättäminen – Toimielinten välinen siirto sellaisen ylennyskierroksen aikana, jona virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään – Valitus – Myöhästyminen – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Wendelboe (Howald, Luxemburg) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Bercheid ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin vuoden 2009 ylennyskierroksella ylentämättä palkkaluokkaan AST 5 1.3.2009 alkaen

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Lis Wendelboe vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 340, 19.11.2011, s. 42.