Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.9.2008 - Duyster v. komissio

(Asia F-81/06)1

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 34.