Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. septembra 2008 - Duyster proti Komisiji

(Zadeva F-81/06)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 34.