Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2008 m. rugsėjo 4 d.

Byla F‑81/06

Tineke Duyster

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo T. Duyster prašo panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą atmesti jos skundą dėl 2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimo atmesti jos prašymus atlyginti žalą, patirtą dėl pažeidimų, padarytų suteikiant jai vaiko priežiūros atostogas.

Sprendimas: Byla Duyster prieš Komisiją (F‑81/06) išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Komisija įsipareigoja sumokėti ieškovei vienkartinę 2 000 eurų sumą. Komisija įsipareigoja pasirašyti, pridėti prie ieškovės bylos ir pateikti ieškovei Komisijos jai parengtą laišką, pakeistą atsižvelgiant į Tarnautojų teismo pasiūlymus, kuriuos jis pateikė savo 2008 m. birželio 12 d. laiške. Komisija padengia visas savo ir 1 000 eurų ieškovės bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)