Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete - Schell kontra Bizottság

(F-83/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Elsőbbségi pontok - A személyzeti szabályzat 45. cikkéhez kiadott általános végrehajtási rendelkezések)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Arno Schell (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A 2004. és a 2005. évi előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők listáinak megsemmisítése annyiban, amennyiben azokon a felperes neve nem szerepel, valamint másodlagosan a felperes vonatkozásában az előbb említett előléptetési időszakok alapján elsőbbségi pontokat megállapító határozatok megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 18. o.